Engeza Izinhlelo Eziqukethwe

Updated 19 hours ago by Geoff Hensley

Uhlelo Olufakiwe luwuhlelo olunconyiwe kuphela okufanele umuntu aluqale. Ngeke luqale ngokuzenzakalelayo uhlelo lothile futhi akuzona Izinhlelo Nabangani.
  1. Khetha ithebhu ethi Uhlelo Oluqukethwe
  2. Uma unezindawo eziningi, uzofuna ukunquma ukuthi ufuna Uhlelo lwakho Olufakiwe luye kuyo yonke indawo noma endaweni eyodwa. Uma ufuna ukufaka uhlelo oluthile endaweni, khetha leyo ndawo.
    Kuma-akhawunti anezindawo eziningi, uma ukhetha ukufaka Uhlelo lwebandla lonke, luzovezwa endaweni ngayinye ngaphandle uma leyo ndawo nayo ikhethe Uhlelo.
  3. Uma usuvele unalo Uhlelo olufakiwe, uzodinga ukukhetha ukufakela uhlelo olusha. Ungaba noHlelo olulodwa kuphela olufakiwe endaweni ngayinye ngesikhathi.
  4. Thola futhi wengeze Uhlelo ngokusebenzisa isici sokusesha. Ungacinga ngesihloko noma ngencwadi yeBhayibheli.
  5. Uma ushicilela Uhlelo Olufakiwe, luzothumela isaziso sohlelo lokusebenza kunoma ubani okhethe ukulandela ibandla lakho kuhlelo lokusebenza lwe-YouVersion.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)