Hvordan "Lagre som notater" for arrangementer på Android

Updated by Geoff Hensley

"Lagre som notater" for arrangementer på Android

Ikonet Lagre som notater er fjernet i den nye versjonen av Bibelappen, men man kan fortsatt oppnå samme funksjon ved å følge disse trinnene:

  1. Åpne et arrangement
  2. Velg Del-ikonet øverst til høyre
  3. Velg Eksporter arrangementsdetaljer
  4. Velg en app du vil bruke fra Del via-menyen

For å lagre i Bibelappens notater:

  1. Bla ned og velg Bibelapp-ikonet - Kopier. 
  2.  Sprett opp-melding med Kopiert til utklippstavlen vises.
  3. Gå til Notat-delen i Bibelappen (i toppteksten etter å ha valgt Meny (tre linjer)
  4. Velg blyantikonet for å opprette et nytt notat
  5. Trykk og hold for å lime inn innholdet fra utklippstavlen i notatene


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)