Kriteria Pengesahan

Updated by Amanda Bixler

Semasa lintas semak proses pengesahan, anda akan memperoleh akses untuk menyiarkan Profil Gereja anda di Apl jika:

  • Anda perlu membekalkan maklumat yang tepat tentang gereja anda
  • Organisasi anda jelasnya sebahagian daripada agama Kristian aliran utama sejarah
  • Tiada serahan lain dengan laman web dan alamat fizikal yang sama.

Jika anda mempunyai soalan khusus berkenaan proses pengesahan atau sebab organisasi anda tidak disahkan, hubungi Pasukan Sokongan kami.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)