Voeg Gebeurtenisse by

Updated by Geoff Hensley

Gebeurtenisse is nie tans aan jou kerkprofiel gekoppel nie.

Gebeurtenisse is 'n gratis funksie binne die YouVersion Bybeltoep wat gebruikers help om maklik te verbind met geleenthede van jou kerk wat hulle wil bywoon.

Kry jou eerste Gebeurtenis onder tien minute gereed om in die Bybeltoep te deel. Al wat jy nodig het is 'n rekenaar of selfoon en 'n gratis YouVersion-rekening.

Leer meer oor Gebeurtenisse.

Skep jou eerste Gebeurtenis.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)