Voeg skedule by

Updated by Geoff Hensley

 1. Kies die Kerkprofiel-oortjie
 2. Bo: Kies ligging tye
 3. Kies die ligging wat 'n skedule benodig
 4. Kies Voeg skedule by
 5. Kies dag waarop die week moet begin
 6. Voer Skedule begintyd, dag en 'n pasgemaakte beskrywing in
 7. Voeg verskeie tye in elke liggingskedule by
  Dienstye sal op grond van wat geselekteer is as "Week Begin Op" dag, aanlyn geplaas word. Byvoorbeeld, as jy sê jou week begin op Woensdag, dan sal enige dienste op Woensdag boaan die lys verskyn.
 8. Kies Stoor
  Skedules is spesifiek vir elke ligging, dus moet elke ligging met dienstye opdateer word.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)