Berkongsi Profil Anda

Updated by Geoff Hensley

Demi menggalakkan penglibatan hadirin gereja anda, Berkongsi membenarkan anda untuk mendapat pautan dalam kepada Profil Gereja anda di apl YouVersion.

Pautan kongsi hanya tersedia setelah gereja anda disiarkan

Berkongsi Profil Anda

  1. Ketik tab Profil Gereja
  2. Ketik Maklumat
  3. Salin pautan atau muat turun kod QR untuk berkongsi Profil Gereja anda dengan orang lain.
Kod QR boleh dijanakan dengan ikon apl dalam pelbagai bahasa.

Berkongsi Profil Lokasi

Jika gereja anda mempunyai beberapa lokasi, anda boleh mendapatkan pautan yang dapat dikongsi bagi setiap lokasi.

  1. Ketik tab Profil Gereja
  2. Ketik Lokasi & Masa
  3. Pilih Lokasi yang ingin dikongsi
  4. Salin pautan atau muat turun kod QR untuk berkongsi Lokasi anda dengan orang lain.

Lihatlah blog YouVersion for Churches kami untuk amalan terbaik tentang mempromosikan Profil Gereja anda dengan komuniti anda. Anda boleh memuat turun bahan promosi yang percuma untuk digunakan semasa berkongsi tentang kehadiran anda di YouVersion!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)