Hapuskan Seseorang

Updated by Geoff Hensley

Ada kalanya, anda perlu menghapuskan seseorang daripada akaun anda.

  1. Ketik tab Akaun
  2. Pilih orang yang ingin dihapuskan
  3. Bahagian bawah: Ketik Hapuskan Pengguna
  4. Sahkan untuk menghapuskan orang itu. Ini akan menghapuskan akaun mereka dengan serta merta.
Gereja anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengguna dengan peranan pemilik. Jika anda tidak lagi memerlukan akaun anda, anda boleh menghubungi Pasukan Sokongan kami.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)