Voeg schema toe

Updated by Geoff Hensley

  1. Selecteer het tabblad Kerkprofiel
  2. Bovenin: Selecteer Locatie en schema
  3. Selecteer de locatie die een schema nodig heeft
  4. Selecteer Voeg schema toe
  5. Kies de dag waarop de week begint
  6. Voeg de begintijd, dag en beschrijving toe aan het schema
  7. Voeg dit toe in het schema van elke locatie
  8. Kies Opslaan
Schema's zijn specifiek voor elke locatie, dus je zal elke locatie moeten aanpassen met geüpdate kerkdiensttijden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)