Susa Umuntu

Updated by Geoff Hensley

Kungase kufike isikhathi lapho kufanele ususe khona umuntu kwi-akhawunti yakho.

  1. Khetha ithebhu Ama-akhawunti
  2. Khetha Umuntu ofisa ukumu susa
  3. Phansi: Khetha Susa umsebenzisi
  4. Qinisekisa ukususa umuntu. Lokhu kuzosusa i-akhawunti yabo ngokushesha.
Ibandla lakho kumele okungenani libe nomsebenzisi oyedwa onendima yomnikazi. Uma uthola ukuthi awusayidingi i-akhawunti yakho, ungakwazi ukufinyelela Kwithimba lethu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)