Oversikt over Innsikt for kirken

Updated by Geoff Hensley

Få innsikt i hvordan kirken bruker YouVersion-appen.

Innsikt lar deg se samlede data for å se hvordan kirken din og det større YouVersion-fellesskapet leser og bruker Skriften.

Gjennom Innsikt vil du' se:

  • Topp søketrender og uthevede vers
  • Mest leste bøker i Bibelen
  • Populære bibelleseplaner
  • Og mer kommer etterhvert!

YouVersion trender er tilgjengelig for alle kirker med tilgang til kirkeportalen.

Når fem eller flere personer har trykket på "Angi som min kirke", vil du ha tilgang til samlede, anonyme, kirkespesifikke data.
Det kan ta opptil 72 timer etter at fem eller flere personer har blitt med før Innsikt låses opp.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)