Skriv ditt første innlegg

Updated by Caleb Lenehan

gjennom videoene

I appen
https://www.loom.com/share/6c655e8b30ac44f68f9adeab3a2b851c
På kirkeportalen (nettside)
https://www.loom.com/share/32b538f619884548a908a024aa7ab594

Innlegg skrives på kirkens profil (på nettsiden). Det er så enkelt som å klikke på Innlegg --> Tittel --> --> Forhåndsvisning --> Send.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)