Tambahkan Jadual

Updated by Geoff Hensley

  1. Ketik tab Profil Gereja
  2. Bahagian atas: Ketik Lokasi & Masa
  3. Pilih Lokasi yang memerlukan Jadual
  4. Ketik Tambah Jadual
  5. Pilih hari untuk permulaan minggu
  6. Masukkan masa mula, hari, dan huraian tersuai untuk Jadual
  7. Tambahkan berbilang masa pada setiap Jadual Lokasi
  8. Ketik Simpan
Jadual adalah khusus bagi setiap Lokasi, jadi anda perlu mengemas kini setiap Lokasi dengan masa Kebaktian yang terkini.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)