Edit Lokasi

Updated by Geoff Hensley

Memasukkan lokasi gereja anda dalam Profil Gereja anda ialah cara yang baik untuk memudahkan orang mencari gereja anda. Ini juga membenarkan orang untuk mencari "Gereja Berdekatan dengan Saya" & menemui gereja anda jika ia terletak di kawasan yang sama.

  1. Ketik tab Profil Gereja
  2. Bahagian atas: Ketik Maklumat
  3. Ketik butang edit pensel untuk menambahkan maklumat tambahan seperti logo gereja, maklumat hubungan, dan huraian tentang gereja anda.
Lokasi terakhir pada akaun anda tidak dapat dihapuskan.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)