Mengedit Profil Gereja Anda

Updated by Geoff Hensley

  1. Log masuk ke akaun anda dan gunakan ikon pensel yang terletak di penjuru kanan atas skrin untuk memasukkan dan/atau mengedit maklumat gereja anda.
  2. Muat naik imej logo gereja anda.
  3. Masukkan atau kemas kini laman web gereja anda.
  4. Akhirnya, tetapkan atau kemas kini bahasa pilihan anda.
Satu perkara yang tidak dapat diedit ialah nama gereja anda. Jika anda ingin membuat perubahan ini, hubungi Pasukan Sokongan kami.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)