Ofte stilte spørsmål om Innsikt

Updated by Geoff Hensley

Innsikt lar deg se samlede data for å se hvordan kirken din og det større YouVersion-fellesskapet leser og bruker Skriften.

Kirkens Innsikt
  • Kirkens innsikt er tilgjengelig når profilen din er publisert og minst fem personer har valgt “Sett som min kirke.“
  • Data oppdateres med en 3 dagers forsinkelse, noe som betyr at data fra søndag ikke' vises før 3 dager senere (altså onsdag).
  • Data om leseplaner er fokusert på personer som har startet en leseplan, i motsetning til faktisk startede leseplaner. Det betyr at dersom en person starter flere leseplaner innenfor en 28-dagers periode, vil det fortsatt bare telle som 1.
  • Det skal hentes ut data uansett om planen din er synlig for venner eller satt til privat.
  • Dersom noen slutter seg til kirken i dag, skal dataene likevel hentes ut for de siste 28 dagene.

YouVersion trender
  • YouVersion trender er basert på all aktivitet på YouVersion, en app installert på over 500 millioner enheter over hele verden.
  • Trender er basert på land, men kan brytes ned etter stat i USA.
  • Dersom et land har mindre enn 5 brukere vil ikke data derfra vises.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)