Engeza Isheduli

Updated by Geoff Hensley

  1. Khetha ithebhu ye Profayela yeBandla
  2. Phezulu: Khetha Isikhathi & Nendawo
  3. Khetha indawo edinga Isheduli
  4. Khetha Ukwengeza Isheduli
  5. Khetha usuku lokuqala iviki
  6. Faka isikhathi sokuqala seShejuli, usuku, nencazelo ngokwezifiso
  7. Engeza izikhathi eziningi kusheduli yendawo ngayinye
  8. Khetha Londoloza
Amasheduli aqondene nendawo ngayinye, ngakho-ke'udinga ukubuyekeza Indawo ngayinye ngezikhathi Zesevisi ezibuyekeziwe.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)