Hlela Indawo

Updated by Geoff Hensley

Ukubandakanya indawo' yebandla lakho kwi Profayela yeBandla kuyindlela enhle yokuba abantu bazi ukuthi 'likuphi nendawo. Kuzophinda kuvumele abantu bacinge" Amabandla Aseduze Nami" & bathole ibandla lakho uma besendaweni efanayo.

  1. Khetha ithebhu ye Profayela yeBandla
  2. Phezulu: Khetha Ulwazi
  3. Cofa inkinobho yokuhlela yepensela ukwengeza imininingwane enjenge logo yebandla lakho, imininingwane yokuxhumana, nencazelo mayelana nebandla lakho.
Indawo yokugcina esele kwi akhawunti ngeke isuswe.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)