Jemput Pasukan Anda

Updated by Geoff Hensley

Anda boleh menambahkan orang lain ke akaun anda supaya mereka menerima akses untuk mengurus Profil Gereja anda, melihat Insights, dan banyak lagi.

Jemput Orang

 1. Ketik tab Akaun
 2. Penjuru Kanan Atas: Ketik Jemput Orang
 3. Masukkan alamat e-mel mereka
 4. Memberikan peranan
  1. Jenis Peranan
   1. Seseorang Editor boleh mengedit Profil Gereja anda dan Melihat Insights
   2. Seseorang Pemilik boleh mengedit Profil Gereja anda, Melihat Insights, menambah atau mengedit Peranan Akaun
   3. Menghapuskan lokasi
  2. Lokasi
   1. Jika gereja anda mempunyai beberapa lokasi, anda boleh memberikan peranan kepada setiap orang mengikut lokasinya
Setelah seseorang itu dijemput, ia perlu menerima jemputan itu melalui e-mel sebelum diberikan akses kepada akaun Portal Gereja.

Hantar Semula Jemputan

 1. Ketik tab Akaun
 2. Pilih Orang yang ingin dijemput semula
 3. Di bawah "Jemputan sedang menunggu respons. Pengguna ini belum menerima jemputan anda." anda akan melihat pilihan "Hantar Semula Jemputan" untuk menghantar semula jemputan sebelumnya kepada orang itu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)