Menambahkan Pelan yang Diutamakan

Updated by Geoff Hensley

Pelan yang Diutamakan cumalah pelan yang dicadangkan untuk membantu seseorang itu mula membaca. Pelan ini tidak dimulakan secara automatik dan bukan juga Pelan dengan Sahabat.
  1. Ketik tab Pelan yang Diutamakan
  2. Jika anda mempunyai beberapa lokasi, anda perlu menentukan jika anda ingin menyorotkan Pelan yang Diutamakan di setiap lokasi atau di lokasi tertentu sahaja. Jika anda ingin menyorotkan pelan di lokasi tertentu, ketik lokasi itu.
    Untuk akaun dengan beberapa lokasi, jika anda memilih untuk menyorotkan Pelan di seluruh gereja, ia akan dipaparkan di setiap lokasi melainkan lokasi itu sudah menyorotkan satu Pelan.
  3. Jika anda sudah menyorotkan satu Pelan, anda perlu memilih untuk menggantikan Pelan itu dengan Pelan yang baru. Anda hanya boleh menyorotkan satu Pelan di setiap lokasi pada sebarang masa.
  4. Cari dan tambahkan Pelan menggunakan fungsi cari. Anda boleh mencari mengikut topik atau kitab Alkitab.
  5. Semasa anda menyiarkan Pelan yang Diutamakan, pemberitahuan segera akan dihantar kepada orang yang telah memilih untuk mengikuti gereja anda di Apl YouVersion.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)