Berkongsi Pelan yang Diutamakan

Updated by Geoff Hensley

Pelan yang Diutamakan cumalah pelan yang dicadangkan untuk membantu seseorang itu mula membaca. Pelan ini tidak dimulakan secara automatik dan bukan juga Pelan dengan Sahabat.

Sesudah anda memilih Pelan yang ingin disorotkan di Profil Gereja anda, anda boleh berkongsi Pelan itu melalui pautan yang unik. Ini merupakan cara yang baik untuk mempromosikan Pelan melalui e-mel, media sosial, & banyak lagi!

  1. Ketik tab Pelan yang Diutamakan
  2. Cari Kongsi Pelan Ini di bawah Pelan yang diutamakan
  3. Salin pautan
Kod QR boleh dijanakan dengan ikon apl dalam pelbagai bahasa


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)