Legg til fremhevet plan

Updated by Geoff Hensley

Den fremhevede planen er bare en anbefalt plan som noen kanskje vil starte. Det vil ikke automatisk starte planen for noen, og det er heller ikke en plan du starter med venner.
  1. Velg fanen Anbefalt plan
  2. Hvis du har flere steder må du bestemme om du vil at den fremhevede planen skal gjelde alle steder eller bare ett enkelt sted. Hvis du vil fremheve en plan spesifikkt for ett sted så velg det stedet.
    For kontoer med flere steder: hvis du velger å fremheve en plan for hele kirken, vil den vises på hvert enkelt sted med mindre et spesifikt sted også har valgt en plan.
  3. Hvis du allerede har fremhevet en plan må du velge å erstatte denne planen med en ny. Du kan bare ha én fremhevet plan per sted om gangen.
  4. Finn og legg til en plan ved å bruke søkefunksjonen. Du kan søke etter emne eller bok i Bibelen.
  5. Når du publiserer en fremhevet plan vil den sende en varsling til alle som har valgt å følge kirken din i YouVersions Bibelapp.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)