Del anbefalt leseplan

Updated by Geoff Hensley

Den fremhevede planen er bare en anbefalt plan som noen kanskje vil starte. Det vil ikke automatisk starte planen for noen, og det er heller ikke en plan du starter med venner.

Når du har valgt en plan som skal fremheves på kirkeprofilen din, kan du også dele den via en unik lenke. Dette er en fin måte å markedsføre planen på via e-post, sosiale medier, & flere!

  1. Velg fanen Anbefalt plan
  2. Finn Del denne planen under den anbefalte leseplanen
  3. Kopier lenken eller last ned en QR-kode
QR-koder kan genereres med app-ikonet på flere språk


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)